SECTIE 1: ALGEMEEN
Firma naam: ADT
Straat: Fonteinstraat 1
Postcode: 3740        Plaats: Bilzen
Contact: Billen Eric
Telefoon: +32 (0) 475 487789         Fax : 089 418583
E-mail: ericbillen@adt-transport.be         V-Nummer     : V 51 853
Website: http://www.adt-transport.be/         Vervoerscommissionair: Vergunning nr 3179001

 

1.1 |  Het vervoer door onze diensten uitgevoerd geschiedt conform de bepalingen van  het CMR verdrag.
Dit risico is in eigen regie verder verzekerd.
Hiervoor beperkt mijn polis zich niet alleen tot mijzelf, maar ook voor mijn aansprakelijkheid als commissionair
vervoerder – voor ieder die in onderaanneming in mijn opdracht vervoert.
Verzekeringspolis: A406462 – NV Jean Verheyen – Grensstraat 17 – 1210 Brussel.

1.2 |  Verzekeringsmogelijkheden buiten de CMR-verzekering in 1.1
-  All-risk verzekering kunnen wij (mits meerprijs) ten allen tijde en op voorafgaandelijk verzoek van onze klant,
afsluiten vóór het vertrek. Dit zowel voor ADT als voor zijn onderaannemers.
- Uiteraard voldoet ADT ook aan alle andere wettelijke verzekeringen (BA-uitbating, autoverzekering…..)

1.3 |  Communicatie met onze wagens:

-  Ad hoc mobiel verkeer.

-  Chauffeurs melden zich bij laden en lossen / elke calamiteit op de weg.

1.4 |  Onze mogelijkheden (momenteel)
1 bestelwagen, 1 aanhangwagen en 1 stationwagen. (eigen)
+ diverse bestelwagens en kleine bestelwagens via zorgvuldig geselecteerde onderaannemers die aan de hoge kwaliteitsnormen van ADT voldoen, en waarvoor ADT volledige verantwoordelijkheid draagt en tevens verzekerd is via zijn polis A406462 met J. Verheyen NV.
Dit park onderaannemers kan uitgebreid en aangepast aan de behoeften – zonder afbreuk te doen aan de strenge ADT-kwaliteitsnorm.
ADT heeft ook chauffeurs met een ADR-opleidingsgetuigschrift

Capaciteit: van 1 briefje (0,5 gram) tot 1300kgr. – 5 europallets
Ook laden en lossen zonder heftruck is mogelijk !! (laadklep-vervangend toestel tot 600 kg)

1.5 |  Onze bestemmingen:
Wij doen rush-orders op afroep zowel plaatselijk, in de Benelux of ook in heel Europa (nieuwe EEG), de Balkan, Turkije, …
(!) Een opdracht van Hasselt naar St-Truiden is voor ons even belangrijk als een order: Genk – Helsinki.

 

SECTIE 2: SERVICE & KWALITEIT

2.1 |  Voor elk aan ons toevertrouwd transport zullen wij direct berichten aan onze opdrachtgever wanneer er:
-  Schade / onregelmatigheden aan de te vervoeren goederen worden geconstateerd.
-  Er zich vertragingen voordoen tijdens het vervoeren.
-  Opdrachten niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd.

Wij houden onze klant steeds op de hoogte bij calamiteiten onderweg.
Na levering: onmiddellijk afmelding met afleveringsuur + naam van de ondertekenaar, per mail of per SMS.

2.2 |  Facturatie:
-  Facturatie gebeurt door zaakvoerder zelf
-  1 factuur einde maand: per opdracht: bestemming + CMR nr. + ev. uw invoice reference.
-  Alle getekende CMR’s vergezellen de factuur.

2.3 |  Algemeen:

2.3.1 |  Inzet van technisch en optisch in goede staat zijnde voertuigen.
Eigen wagenpark, goed en correct onderhouden door de merkverdeler.

2.3.2 |  Inzet van competent en goed opgeleide onderaannemers.
Geen personeel, de zaakvoerder zelf + zorgvuldig geselecteerde onderaannemers die allemaal voor eigen rekening rijden, en zodoende er alle belang bij hebben om hun opdracht correct uit te voeren.
Een belangrijke selectienorm voor mijn onderaannemers is hun competentie.

2.3.3 |  Vlotte afhandeling van reclamaties en schades.
Sinds onze start met (spoed-) transport, tot heden geen schades of reclamaties.
In voorkomend geval: wij hebben een goede CMR-verzekering, die ons een vlotte afhandeling
garandeerd. Overigens: mijn CMR verzekeringsmaatschappij (Jean Verheyen) is dé specialist in deze tak.

2.4.4 |  Snelle terugzending van afgetekende vrachtbrieven.
Desgewenst, na het beëindigen van de opdracht: scannen en mailen van getekende CMR.
Getekende CMR vergezelt de factuur.
Elk document wordt verzameld per opdracht, en bewaart gedurende de volgende 10 jaren
in onze eigen archieven.
Wij zijn voortdurend begaan met de kwaliteit van ADT.
Wij zullen ook elke gelegenheid aangrijpen om onze service nog te verbeteren.

Ter afsluiting

Ter staving van mijn betoog, en opdat u kunt nagaan dat wij wel degelijk een optimale kwaliteit
nastreven, verwijs ik u naar de referenties hieronder: firma’s – contactpersonen en telefoonnummers.
Deze mensen werken al jaren met ons samen en willen graag getuigen over onze
stiptheid – betrouwbaarheid – professionaliteit – douane ervaring – vastberadenheid enz…
Indien u mijn financiële betrouwbaarheid wilt natrekken, dit kan eenvoudig bij de balanscentrale, mijn
BTW-nummer is hiervoor voldoende: 0437 242 643 .

Onze bvba bestaat reeds sinds 1989 (sinds 2000 transport) en heeft nog altijd dezelfde zaakvoerder – Billen Eric, dus wij zijn geen groentjes, bij ons kunt u continuïteit verwachten.

ADT bvba
Billen Eric – zaakvoerder ADT bvba

Referenties
Hierbij een aantal klanten, hun contactpersoon en telefoonnummer. Zij willen graag getuigen over onze betrouwbaarheid en kwaliteitsstandaard.

Distributie:
• Wijnmakelaarsunie Diepenbeek – Distributie wijn Benelux
Daniël Monard – 0032(0)497/384 041
Noel Monard – 0032(0)496/278 819

• Promo-Planning Heusden-Zolder – Distributie van vakantiebrochures in België – Luxemburg en Noord Frankrijk (Neckermann-Thomas Cook-Pegase)
Luc Dolfijn en Roger Reynbeek - 0032(0)11/823 391

• Vini Licata Diepenbeek – Distributie wijn België
Claudia, Frank, Nele, Davy… – 0032(0)11/222 037

Rush-transport:
• GymnaUniphy Bilzen – Kinesithrapeutische materialen. Exprestransporten (ook douane naar CH)
Rudy Reyskens – 0032(0)89/510 539

• TI-Automotive Paal Beringen – Auto-onderdelen
Exprestransporten
Cindy Peters – 0032(0)11/458 214

• Yamauchi Hasselt – Spuitgietonderdelen voor electro
Exprestransporten
Johan Haesevoets – 0032(0)11/229 989

Wesley Schurgers (Essers–Schenker) 0032(0)483/692665.

• Essers Genk: Transport - Exprestransporten (ook douane) in heel Europa en daarbuiten.
Helene Beris – 0032(0)89/574 511
Gerda Jacobs – 0032(0)89/323 664
Tom Nelissen: 0032(0)89/323 258
An Casters – 0032(0)89/323 317
Adelin Reynders – 0032(0)89/323 271

• Kuehne&Nagel Geel: Transport
Jorrit Cuppens - 0032(0)14/565 466

• Wim Bosman /Systemplus Logistics Genk:
Danny di Pardo - 0032(0)89/623 752
Ivo Leurs - 0032(0)89/623767

• NSI Bilzen: Industrial hardware
Freddy Cauberg en Ingrid Schepers - 0032(0)89/519 000

• Bose Tongeren (European Distribution Center)
Christophe Meuwissen - 0032(0)12 390 820